Rendezési terv egyeztetési anyag

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT ÉS AZ ÖSSZES ÉRDEKELTET, HOGY Pilisszentkereszt ÖNKORMÁNYZATÁNAK 87/2007. SZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATÁVAL ELHATÁROZOTT,

PILISSZENTKERESZT-DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI LXXVIII. TV. (ÉTV.) 9.§-a SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA LEZÁRULT.

A TERVLAPOK (TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV) AZ ÖNKORMÁNYZAT HIRDETŐTÁBLÁJÁN, VALAMINT HONLAPJÁN (www.pilisszentkereszt.hu), MÍG A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, AZ ERRE ADOTT ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK, AZ EGYEZTETŐ TÁRGYALÁSOKRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN, VALAMINT HONLAPJÁN (www.pilisszentkereszt.hu) 30 napig (2010. AUGUSZTUS 11-TŐL 2010. SZEPTEMBER 9-IG MEGTEKINTHETŐEK, VÉLEMÉNYEZHETŐEK.

KÉREM AZ ÉRDEKELTEKET, AMENNYIBEN A FENTIEKKEL KAPCSOLATBAN ÉSZREVÉTELÜK VAN, AZT 2010. SZEPTEMBER 9-IG ÍRÁSOS FORMÁBAN SZÍVESKEDJENEK ELJUTTATNI A POLGÁRMESTERI HIVATALBA.
 
Pilisszentkereszt, 2010. augusztus 10.

LENDVAI JÓZSEF

polgármester

Kapcsolódó anyagok:

I. Településfejlesztési Koncepció
II. vizsgálat.pdf
III. Környezeti vizsgálat és értékelés.pdf
V. Alátámasztó munkarész - Javaslat.pdf
VI. Jóváhagyandó munkarész.pdf
 

I. Településfejlesztési Koncepció
II. vizsgálat.pdf
III. Környezeti vizsgálat és értékelés.pdf
IV. Örökségvédelmi hatástanulmány.pdf
V. Alátámasztó munkarész - Javaslat.pdf
VI. Jóváhagyandó munkarész.pdf

 

ELFOGADOTT ANYAG:

Helyi építési szabályzat
SZ. 1.
SZ. 2.
SZ. 3.
SZ. 4.
 

AZ EGYEZTETÉS TOVÁBBI DOKUMENTUMAI ITT ÉRHETŐEK EL.