Településrendezés

Jóváhagyott anyag - 2022. április

2022. április 20 - Kategória: Településrendezés

Elfogadott településrendezési eszközök - 2022. március

2022. március 31 - Kategória: Településrendezés

Záró szakmai véleményezés - 2021. december

2021. december 17 - Kategória: Településrendezés

Településrendezési eszközök módosítása záró szakmai véleményezés - 2021. december

 1_TSZT

      PSZTK_TRT megfelelés
 
     PSZTK_TSZT tervlap
 
     PSZTK_TSZT változások

2_SZT

      Jelmagyarázat
 
     pilisszentkereszt_SZT-1
 
     pilisszentkereszt_SZT-2
 
     pilisszentkereszt_SZT-3
 
     pilisszentkereszt_SZT-4

3_Alátámasztó környezeti értékelés

   Közlekedés

       KT-1_mintakeresztszelvény

   Közmű

       PSZTK_CSAT
 
      PSZTK_GAZ
 
      PSZTK_KORLATOZO_KOZMU
 
      PSZTK_VILL
 
      PSZTK_VIZ

     Pilisszentkereszt_alátámasztó_211216

Pilisszentkereszt_szerk_szab_211216

Végső véleményezési anyag - 2021. szeptember

2021. szeptember 14 - Kategória: Településrendezés

Egyeztetési anyag - 2021. szeptember

     Pilisszentkereszt megalapozó vizsgálat

  Közlekedés
     KV-1_Tersegi_Uthal
 
    KV-2.1_Uthal1
 
    KV-2.2_Uthal2
 
    KV-3.1_JKSZ1
 
    KV-3.2_JKSZ2
 
    KV-4_KozossegiKozl

   Közmű
     kozmu_KV_csatorna
     kozmu_KV_energia
     kozmu_KV_gaz
     kozmu_KV_korlatozo
     kozmu_KV_víz

  V1a_terulethasznalat_vizsgalat_kulterulet
  V1b_terulethasznalat_vizsgalat_belterulet
  V2_Pilisszentkereszt_termeszeti_ertekei
  V3a_Telekmeretvizsgalat_belterulet
  V3b_Telekmeretvizsgalat_kulterulet
  V4a_Beepítettsegvizsgalat_belterulet
  V4b_beepitettsegvizsgalat_kulterulet
  V5_Epuletek_rendeltetese
  V6_Epulet_alapterulet_vizsgalat
  V7_Intezmenyek
  V8_Szallashelyek
  V9_Ertek-_es_problematerkep

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

1_TSZT
  
PSZTK_TRT_megfelelés
 
 PSZTK_TSZT_tervlap
 
 PSZTK_TSZT_valtozasok

2_SZT      
  
Jelmagyarázat
 
 SZT-1
 
 SZT-2
 
 SZT-3
 
 SZT-4

3_Alatamaszto_kornyezeti_ertekeles
  Kornyezet - KT-1_mintakeresztszelveny
 
 Közmű - PSZTK_CSAT
 
               PSZTK_GAZ
 
               PSZTK_KORLATOZO_KOZMU
 
               PSZTK_VILLANY
 
               PSZTK_VIZ

                Pilisszentkereszt alátámasztó 210826

Pilisszentkereszt_szerkszab_210901

Településfejlesztési koncepció
Örökségvédelmi hatástanulmány

Eljárás során keletkezett dokumentumok
  Egyeztető tárgyalás - 
jegyzőkönyvLakPartnLezarKT_hatarozatTargyalas_Meghivo_Jelenleti_iv
 
 Közbenső vélemények, igazolások -  01a_Allami_FoepitesziIroda
 
                                                            01b_Allami_Foepitesz
 
                                                            03_DINPI
 
                                                            04_Fov_Katasztrofavedelmi_Igazgatosag
 
                                                            07_KDVVI_Bp
 
                                                            08_Katasztrofavedelmi_Igazgatosag
 
                                                            09 BpFoKh_Nepegeszsegugyi_Foosztaly_Kozegeszsegugyi_Osztaly
 
                                                            10_OrszagosKozutiesHajozasiHatosagFoosztaly
 
                                                            12_Honvedelmi_MiniszteriumAllamiLegugyiOsztály
                                                             13_MKH_KozlekedésfelugyeletiFoosztalyUtugyiOsztaly
                                                             15a_BpFhKh_EpitesugyiOroksegvedelmiFoosztaly
                                                             15b_BpFhKh_EpitesugyiesOroksegvedelmiFoosztaly
                                                             16_PMKH_FoldhivataliFoldugyiOsztaly
                                                             19_HonvMiniszteriumHatosagiOsztaly
                                                             20_PMRFK
                                                             21_Banyafelugyelet
                                                             21_PMKH_KornyezetvedelmiTermeszetvedelmiesBanyafelugyelet
                                                             22_NemzetiMediaesHirkozlesiHatosag
                                                             23_OrszagosAtomenerigaHivatal
                                                             27_DomosKozsegOnkormanyzata
                                                             30_CsobankaKozsegOnkormanyzata
                                                             32a_PmFoepitesz
 
                                                            32b_PmKozgyulesElnoke
 
                                                            06871-6_2021
 
                                                            Állami szervek megkeresése összesítés 2020-2021
 
                                                            Állami Szervek Egyeztető tárgyalás meghívó - átvételi igazolások
 
                                                            Állami Szervek előzetes véleményezés - tértivevények
 
                                                            Elkészült környezeti értékelés újbóli véleményezése
 
                                                            JTMR Dobogókő kápolna kérelem
 
                                                            Vélemény - Környezetvédelmi Hatóság
 
  PSZTK vélemények, válaszokkiegészítés
 
  Testületi határozat végső véleményhez

Egyeztetési anyag - 2021. július

2021. július 05 - Kategória: Településrendezés

Településrendezési eszközök felülvizsgála
Településszerkezeti terv - Helyi Építési Szabályzat

 Egyeztetési anyag - 2021. július

     PSZTK_tervezői_válaszok_210702

1_TSZT

    PSZTK_TRT_megfeleles
    PSZTK_TSZT_tervlap
    PSZTK_TSZT_valtozasok

2_SZT

    Jelmagyarázat
    PSZTK_SZT-1
    PSZTK_SZT-2
    PSZTK_SZT-3
    PSZTK_SZT-4

3_Alátámasztó környezeti értékelés

  Közlekedés
      PSZTK_KÖZLEKEDÉS_mintakeresztszelvény

  Közmű
      PSZTK_CSAT
      PSZTK_GAZ
      PSZTK_KORLATOZO_KOZMU
      PSZTK_VILL
      PSZTK_VIZ

  PSZTK_alátámasztó javított anyag
  PSZTK_ÖVEZETI_TERV
  
PSZTK_szerk_hész_javított terv

4_Örökségvédelmi hatástanulmány

      PSZTK_OHT_javított anyag

Véleményezési eljárás - 2020. november

2021. január 14 - Kategória: Településrendezés

Véleményezési eljárás anyaga - 2020. november  

Megalapozó vizsgálat

    Pilisszentkereszt_megalapozo_vizsgalat

    Tervlapok
         Közlekedés

            KV-1_ TersegiUthal
 
           KV-2.1_Uthal1
 
           KV-2.2_Uthal2
 
           KV-3.1_JKSZ1
 
           KV-3.2_JKSZ2
 
           KV-4_KozossegiKozl

         Közmű
            kozmu_KV_csatorna 
            
kozmu_KV_energia
 
           kozmu_KV_gáz
 
           kozmu_KV_korlátozó
 
           kozmu_KV_víz

       V1a_terulethasznalat_vizsgalat_kulterulet
 
      V1b_terulethasznalat_vizsgalat_belterulet
 
      V2_Pilisszentkereszt_termeszeti_ertekei
 
      V3a_Telekmeret_vizsgalat_belterulet
       
V3b_telekmeret_vizsgalat_kulterulet
       
V4a_beepitettseg_vizsgalat_belterulet
 
      V4b_beepitettseg_vizsgalat_kulterulet
 
      V5_epuletek_rendeltetese
 
      V6_epulet_alapterulet_vizsgalat
 
      V7- Intézmények
 
      V8- Szálláshelyek
 
      V9 - Érték és problémaérték

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

1_TSZT

Pilisszentkereszt_trt_megfeleles
Pilisszentkereszt_TSZT_tervlap
Pilisszentkereszt_valtozasok

2_HÉSZ

Pilisszentkereszt_SZT_jelmagyarazat     
Pilisszentkereszt_SZT_1
Pilisszentkereszt_SZT_2
Pilisszentkereszt_SZT_3
Pilisszentkereszt_SZT_4

3_ Alátámasztó javaslat - környezeti értékelés

Pilisszentkereszt alátámasztó értékelés

Pilisszentkereszt_szerk_hesz_201130
Településfejlesztési koncepció
Örökségvédelmi hatástanulmány

Egyeztetési anyag 2020. október

2020. november 03 - Kategória: Településrendezés

Meghívó lakossági fórumra 2020.09.15-16.

2020. szeptember 07 - Kategória: Településrendezés

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

2020. augusztus 31 - Kategória: Településrendezés
településrendezési eszközök felülvizsgálata

Településképi Arculati Kézikönyv - Pilisszentkereszt

2018. január 18 - Kategória: Településrendezés
TEK borító