Választási tájékoztatók

FánkfesztiválTisztelt Választópolgárok!

Ezen a felületen a 2018. évi országgyűlési képviselő választással kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket.

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a 2018. április 8-i országgyűlési választás Pest 03 számú egyéni választókerületi szavazás pilisszentkereszti összesített eredményeiről:
---Közlemény--- 

 

Tájékoztató

Pilisszentkereszti Helyi Választási Iroda: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:

Berecz Miklósné:      26/547-500                    mlynky@t-online.hu

Baranyák Szilvia       26/547-500;                   jegyzo@pilisszentkereszt.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

Mikor kap a választópolgár értesítést a szavazóköri névjegyzékbe vételről?

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni. Aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy megküldésével. A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon kívül – másolat nem készíthető.

Mi a teendő, ha a választópolgár nem kap értesítőt?

A választópolgár – ha 2018. február 19. napjáig nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül, vagy elvész – a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet, amennyiben valamely szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon kívül – másolat nem készíthető.

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait. A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

a)      nemzetiséghez tartozásának,

b)      szavazási segítség iránti igényének,

c)      személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

 

Mit tehet az a választópolgár, aki valamely nemzetiséghez tartóként kérné nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét?

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a pártlista helyett nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavaznak. A kérelmet be lehet nyújtani a www.valasztas.hu oldalon, vagy az Önkormányzat honlapján a http://www.pilisszentkereszt.hu/valasztassal-kapcsolatos-kerelmek cím alatt letölthető nyomtatványon a HVI-nél.

 

A fogyatékossággal élő választópolgár mit tehet a választójoga gyakorlásának segítése érdekében?

A fogyatékossággal élő választópolgár a Helyi Választási Irodától kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére, hogy:

a)      Braille-írással készült értesítő kerüljön részére megküldésre;

b)      könnyített formában megírt tájékoztató anyag kerüljön részére megküldésre;

c)      Braille-írással ellátott szavazósablont alkalmazzon a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

d)     akadálymentes szavazóhelyiség legyen számára biztosítva.

Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő választópolgár részére – a fenti kérelme alapján – a Nemzeti Választási Iroda Braille-írással készült értesítőt küldjön, ezt kifejezetten kérnie kell nyomtatvány kitöltésével, mely kérelem feladható a www.valasztas.hu oldalon, vagy az Önkormányzat honlapján a http://www.pilisszentkereszt.hu/valasztassal-kapcsolatos-kerelmek cím alatt letölthető nyomtatványon a HVI-nél.


Hogyan igényelhető a személyes adataim kiadásának megtiltása?

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.


Mi a teendő, ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választásának napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik?

Ha a szavazás napján a választópolgár az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő településen, de Magyarország területén tartózkodik (pl.: más településen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás miatt Magyarországon belül más településen tartózkodik), átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő a HVI-nél. Az átjelentkezéssel a választópolgár a kérelemében megadott magyarországi településen tudja majd 2018. április 8. napján a szavazatát leadni. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2018. április 6. napján 16:00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.

Amennyiben átjelentkezett más település névjegyzékébe, de időközben kiderül, hogy mégsem tud elutazni és itt fog tartózkodni Pilisszentkereszten, akkor 2018. április 6- án 16:00 óráig módosíthatja, vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. Az átjelentkezéshez szükséges kérelem elérhető az Önkormányzat honlapján a http://www.pilisszentkereszt.hu/valasztassal-kapcsolatos-kerelmek cím alatt, valamint a www.valasztas.hu honlapon keresztül, elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.


Mi a teendő, ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választásának napján külföldön tartózkodik?

Ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választásának napján, 2018. április 8. napján külföldön tartózkodik lehetősége van szavazatát leadni, amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel a választópolgár a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2018. március 31. napján 16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel egyidejűleg a magyarországi szavazóköri névjegyzékből törlésre kerül.

Abban az esetben, ha a választópolgár mégsem tartózkodik külföldön 2018. április 8. napján, CSAK abban az esetben tud a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazni, ha a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16:00 óráig kéri törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Abban az esetben, ha a választópolgár korábbi kérelméhez képest megváltozott a külföldi úti célja, akkor ismételt kérelem benyújtásával a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16:00 óráig módosíthatja az

a)      értesítési címét, ha a HVI vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri,

b)      annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.

A külképviseleti névjegyékbe vétellel kapcsolatos kérelem elérhető az Önkormányzat honlapján a http://www.pilisszentkereszt.hu/valasztassal-kapcsolatos-kerelmek cím alatt, valamint a www.valasztas.hu honlapon keresztül, elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.


Mi a teendő, ha a választópolgár egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben 2018. április 8. napján?

Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a OEVI-hez nyújthatja be legkésőbb 2018. április 6. napján 16:00 óráig. Amennyiben váratlan esemény miatt akadályoztatása csak az országgyűlési képviselők választásának napján derül ki, akkor 2018. április 8. napján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát. Amennyiben a HVI helyt ad a kérelmének (adatai és aláírása teljes körűen szerepel), akkor az országgyűlési képviselők választásának napján a Szavazatszámláló Bizottság 2 tagja a tartózkodási helyén felkeresi szavazata leadása céljából. A mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelem elérhető az Önkormányzat honlapján a http://www.pilisszentkereszt.hu/valasztassal-kapcsolatos-kerelmek cím alatt, valamint a www.valasztas.hu honlapon keresztül, elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.

 

Mikor kezdődik és meddig tart az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó kampány?

Az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó kampányidőszak 2018. február 17. napjától 2018. április 8. napján 19:00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8. napján nem folytatható. 2018. április 8. napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon (2018. május 8. napjáig) belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8. napján nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2018. április 8. napján 19:00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.


Szavazhatok-e levélben?

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem szavazhat levélben!


A szavazás menete:

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza. A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le. A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte.

A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a következő, magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.

Személyazonosságát

-        személyazonosító igazolvánnyal

-        régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal

-        ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal

-        vezetői engedéllyel

-        útlevéllel

-        ideiglenes útlevéllel

-        fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

és lakcímét

-        lakcímkártyával

-        lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel

-        régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet

-        fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

vagy személyi azonosítóját

-        lakcímkártyával

-        hatósági bizonyítvánnyal

-        személyazonosító jelről szóló igazolással

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.


Szavazat leadásának módja:

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:

Berecz Miklósné:      26/547-500

Baranyák Szilvia       26/547-500

 

ilisszentkereszt, 2018. január 15.

 

 

Baranyák Szilvia
HVI Vezető