Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat

Szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai:

Demjén Márta - elnök
Papucsek Katalin Ida- elnökhelyettes
Barta Ildikó - tag
Fuhl Imre - tag
Glück Róza - tag

PSZÖ közmeghallgatás meghívó 09029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülés száma 2/2021                                                   
                                        MEGHÍVÓ

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat képviselő testülete 2020.09.01-én 17.00 órakor  ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Szlovák Ház                                   

Napirendi javaslat:

1./ Közmeghallgatás kiírása

                                  Előadó: PSZÖ elnök

2./ Internet box vásárlása

             Előadó: PSZÖ elnök

3./ Őszi programok

             Előadó: PSZÖ elnök

4./ Egyéb

 

Pilisszentkereszt, 2021. 08.23.

                                                                                                               Demjén Márta
                                                                                                                PSZÖ elnök

Meghívót kapják:

megválasztott képviselők
Baranyák Szilvia
Peller Márton

 

Ülés száma 1/2021                                                  

                                                                        MEGHÍVÓ

 

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat képviselő testülete 2020.07.02-én 14.30 órakor rendkívüli ülést tart,
                                                         melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Szlovák Ház             
                    

Napirendi javaslat:

1./ Különleges jogrendben meghozott elnöki határozatok

                       Előadó: PSZÖ elnök

2./ Határon Túli Szlovákok Hivatala delegációjának fogadása

     Előadó: PSZÖ elnök

3./ Egyéb

 

Pilisszentkereszt, 2021. 06. 28..

 

                                                                                                               Demjén Márta
                                                                                                                PSZÖ elnök

Meghívót kapják:

megválasztott képviselők
Baranyák Szilvia
Peller Márton

 tv csatornák szlovák              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetiségi Önkormányzat dokumentumai:

1/2021. PSZÖ ülés jegyzőkönyv július 2.

1/2020. PSZÖ ülés jegyzőkönyv január 15.
2/2020. PSZÖ ülés jegyzőkönyv február 12.
3/2020. PSZÖ ülés jegyzőkönyv március 18.
4/2020. PSZÖ ülés jegyzőkönyv július 22.
5/2020. PSZÖ ülés jegyzőkönyv október 27.
2020. november 10-i PSZÖ közmeghallgatás (veszélyhelyzet miatt nem jelent meg senki)

Különleges jogrendben hozott határozatok

1/2019. PSZÖ jegyzőkönyv
2.2019. PSZÖ Alakuló ülés jegyzőkönyv 10.24.
3/2019. PSZÖ jegyzőkönyv 11.18.
4/2019. PSZÖ jegyzőkönyv 12.04.
PSZÖ közmeghallgatás 12.04.

HVB határozat PSZÖ megszűnés

 

Közmeghallgatás 2018.11.26.

1/2018. PSZÖ jegyzőkönyv
2/2018. PSZÖ jegyzőkönyv
3/2018. PSZÖ jegyzőkönyv
4/2018. PSZÖ jegyzőkönyv
5/2018. PSZÖ jegyzőkönyv
6/2018. PSZÖ jegyzőkönyv
7/2018. PSZÖ jegyzőkönyv
8/2018. PSZÖ jegyzőkönyv

9/2018. PSZÖ jegyzőkönyv 

10/2018. PSZÖ jegyzőkönyv

1/2017. PSZÖ jegyzőkönyv
2/2017. PSZÖ jegyzőkönyv
3/2017. PSZÖ jegyzőkönyv
4/2017. PSZÖ jegyzőkönyv
5/2017. PSZÖ jegyzőkönyv
6/2017. PSZÖ jegyzőkönyv
7/2017. PSZÖ jegyzőkönyv

1/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
2/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
3/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
4/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
5/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
6/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
7/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
8/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
9/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
10/2016. PSZÖ jegyzőkönyv
Közmeghallgatás jegyzőkönyv 2016.12.21.

1/2015. PSZÖ jegyzőkönyv
2/2015. PSZÖ jegyzőkönyv
3/2015. PSZÖ jegyzőkönyv
4/2015. PSZÖ jegyzőkönyv
5.2015. PSZÖ jegyzőkönyv
6/2015. PSZÖ jegyzőkönyv
7/2015. PSZÖ jegyzőkönyv
8/2015. PSZÖ jegyzőkönyv

1/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
1/2014. PSZÖ jegyzőkönyv/2
2/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
3/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
4/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
4/2014. PSZÖ jegyzőkönyv/2
5/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
6/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
7/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
8/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
9/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
11/2014. PSZÖ jegyzőkönyv
12/2014. PSZÖ jegyzőkönyv

2014. évi PSZÖ határozatok


Meghívó PSZÖ közmeghallgatásra - 2020. november 10.
Meghívó 2020. január 29-i PSZÖ ülésre
Meghívó közmeghallgatásra 2019.12.04.
Meghívó 2019. december 4-i PSZÖ ülésre
Meghívó 2019.11.18. PSZÖ ülésre
Meghívó 2019. november 11-i PSZÖ ülésre

PSZÖ emléktúra 2018 egyben     

270. éves évforduló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fánkfesztivál 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
Havelka 1
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1203-nahle-nas-navdy-opustil-jozef-havelka-1948-2014
Náhle nás navždy opustil Jozef Havelka (1948-2014)

Významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 10. júla 2014 vo veku nedožitých 66 rokov nás náhle a nečakane navždy opustil náš významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Významný činiteľ spoločenského života Slovákov v Maďarsku Jozef Havelka sa narodil v Mlynkoch 28. septembra 1948. Bol hrdý nato, že jeho rodičia a všetky predkovia boli príslušníkmi slovenskej národnosti. Jozef Havelka sa sebavedome hlásil ku svojej slovenskosti a snažil sa všetko urobiť preto, „aby naša národnosť v Pilíši sa opäť dostala na miesto, ktoré jej patrí“. Ako slovenský aktivista neúnavne pracoval v záujme toho, aby sa podarilo spomaliť asimiláciu. Cez dlhé desaťročia zužitkoval svoje skúsenosti aj v miestnej cirkevnej rade. Počas 16 rokov aktívne napomáhal účinnú prácu obecnej samosprávy, v rokoch Havelka 21990-1994 bol jej poslancom, v rokoch 1994-2006 pracoval ako starosta, ktorý bol na tento post zvolený vždy ako slovenský kandidát. Medzi jeho dosiahnutými výsledkami a uskutočnenými cieľmi na čele snáď najslovenskejšej obce v Maďarsku mnohé majú vyslovene národnostný charakter, napríklad: slovenské tabule, pamätný park, miestne noviny, obnova starých náhrobných kameňov, vydanie obecnej monografie, družobné styky s obcami na Slovensku, atď...

Jozef Havelka bol predsedom Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov od jeho založenia v roku 1999 až donedávna. Prácu Slovenskej samosprávy v Mlynkoch buď ako starosta alebo ako jej podpredseda všemožne napomáhal od jej prvého zvolenia v roku 1994. V najvyššom volenom zbore Slovákov v Maďarsku pôsobil od roku 1999, v rokoch 2003-2007 pracoval aj ako predseda Integračného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS). Od roku 2003 z poverenia Valného zhromaždenia CSS zastupoval záujmy Slovákov v Maďarsku aj v Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisii pre cezhraničnú spoluprácu. Členom Zväzu Slovákov v Maďarsku bol od roku 1985.

Nesmierne aktívny činiteľ verejného života Slovákov v Maďarsku, výnimočná osobnosť pilíšskych Slovákov, čestný občan obce Veľké Ludince (družobnej obce Mlynkov) bol ocenený Bronzovým krížom za zásluhy MR (2005) a Strieborným stupňom vyznamenania Ministerstva vnútra MR Za verejnú službu (2005).

 

Česť jeho pamiatke!

 

 

Meghívó a VII. Pilisi Kavalkád Fánkfesztiválra

 

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat szeretettel várja a kedves érdeklődőket 2014. március 1-én szombaton a VII. Pilisi Kavalkád Fánkfesztiválra.

Helyszín: Pilisi Szlovákok Központja (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.)

VII. Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál

 

Fánksütőverseny versenykiírás

simon és juda     jánosíkfotky2  fotky3

    fotky4