Településrendezés

Településképi Arculati Kézikönyv

2017. december 08 - Kategória: Településrendezés

Ezúton tájékoztatom a tisztelt érdekelteket, hogy elkészült Pilisszentkereszt község településképi arculati kézikönyvének véleményezési anyaga valamint a településképi rendelet tervezete.

A településképpel, annak alakításával, illetve az épített környezettel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a hirdetmény megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben Pilisszentkereszt, Fő út 12. vagy foepitesz.pilisszentkereszt@gmail.com tehetik meg. 

A kézikönyvvel és a rendelettel kapcsolatban a tájékoztatás község hivatalos honlapján (www.pilisszentkereszt.hu), illetve a Polgármesteri hivatalban kapható.

A Településképi Arculati Kézikönyv munkaanyaga és a Településképi rendelet megtekinthető a pilisszentkereszt.hu honlapon valamint a polgármesteri hivatal titkárságán.

Tájékoztatom, hogy a határidőn túl érkező véleményeket nem áll módunkban elfogadni.
 

2017. 12. 07.

Peller Márton
polgármester

Hirdetmény véleményezési eljárás lezárásáról

2013. szeptember 12 - Kategória: Településrendezés

277-15/2013.
HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a lakosságot és az összes érdekeltet, hogy Pilisszentkereszt Önkormányzatának Helyi építési szabályzat és szabályozási terve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-a szerinti véleményezési eljárása lezárult.

Egyeztető tárgyalás

2013. május 29 - Kategória: Településrendezés

Egyeztető tárgyalás időpontja:
2013. június 13. 10.00 óra

Helye:
Pilisszentkereszt, Polgármesteri hivatal hivatalos helyisége

Cím:
Pilisszentkereszt, Fő út. 12.

Étv. 9. § (3) szerinti véleményeztetés

2012. szeptember 17 - Kategória: Településrendezés

 

 

SKV tematika

2011. október 12 - Kategória: Településrendezés
Tájékoztatás a helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásról és a környezeti értékelés tematikájának közzétételéről.

Rendezési terv

2010. augusztus 17 - Kategória: Településrendezés
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 12/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletével a Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatáról szóló 9/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletét

nem léptette hatályba.
 
LENDVAI JÓZSEF
polgármester