Jóváhagyott anyag - 2022. április

2022. április 20 - Kategória: Településrendezés

Településfejlesztési koncepció

Településszerkezeti terv_1
Településszerkezeti terv_2 változás
Településszerkezeti terv_3 TRT megfelelés
Településszerkezeti terv_4 tervlap

Helyi Építési Szabályzat
1. melléklet SZT1SZT2SZT3SZT4
2. melléklet
3. melléklet
Függelék

-