Szociális ügyintézéssel kapcsolatos nyomtatványok

Tájékoztatás a gyermekvédelmi ellátások igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványokról

A Kormány az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekvédelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete 2021. május 14. napjával hatályon kívül helyezte a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet gyermekvédelmi ellátások igényléséhez kapcsolódó kérelem és egyéb mellékleteit (3-8. és 15-16. számú mellékletek).

A fentiek alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmek az alábbi formanyomtatványokon nyújtható be a Polgármesteri Hivatalhoz.

Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
Környezettanulmány HH és HHH megállapításához