Bölcsőde

bölcsőde

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde 2022. július 4-én megnyitotta kapuit! 

A pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde könnyen megközelíthető helyen, a település egyik főbb útvonala mentén épült egy csendesebb mellékutcában. A teljesen újonnan épült létesítmény hiánypótló, a legmodernebb elrendezéssel, berendezéssel, tárgyi feltételekkel bír. Napjaink pedagógiai és jogszabályi elvárásainak és feltételeinek maximálisan megfelel.

A bölcsőde önkormányzati fenntartású önálló intézmény. Két csoportszobával rendelkezik, 28 gyermek nevelését-gondozását teszi lehetővé. A gyermekcsoportok létszámát jogszabály határozza meg a 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben előírtaknak megfelelően.

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként, a családban nevelkedő, 20 hetestől - 3 éves korú gyermekek napközbeni szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, akkor a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében; sajátos nevelési igényű gyermek esetében a 6. életév betöltését követő nevelési év végéig.

A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként tanácsadással, üres férőhelyein időszakos gyermekfelügyelettel segíti a családokat.

A bölcsődei ellátást elsősorban olyan gyermekek számára biztosítjuk, akinek szülei, nevelői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük (tanulói jogviszony) vagy betegségük miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A felvételi eljárás során előnyben fogjuk részesíteni azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.

  Pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde
  Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16/A
  Tel.: +36 30 074 9467
  E-mail: malmocskakbolcsode@gmail.com
  Intézményvezető: Kara Attiláné

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok személyesen átvehetők a Malmocskák Bölcsődében, vagy letölthetőek innen:

  Tájékoztató beiratkozásról
  Jelentkezési lap bölcsőde
  Adatvédelmi lap

  Szervezeti és Működési Szabályzat
  Szakmai program 2021-2026 
  A Pilisszentkereszti Malmocskák bölcsőde térítési díjairól szóló rendelet

"Minden ember egy kis csoda, mivel egyszeri és megismételhetetlen."

/Mérő László/