Szociális tüzifa támogatás igénylése

2022. október 04 - Kategória: Hírek

szociális tüzifa

Tisztelt Lakosok!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata felhívja a figyelmüket, hogy a 2022. évi természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás már igényelhető.

 

 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 3/2015. (II.27.) rendelete alapján az igénylés Pilisszentkereszt közigazgatási területén élő személyekre terjed ki. Természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatásra az a tűzifával fűtő pilisszentkereszti lakos jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:
    - egyedül élő kérelmező esetén a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft) vagy
    - családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft) ; és
    - a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
    - téli fűtést tűzifával oldja meg

A kérelemhez mellékelni kell:
         - jövedelemigazolást,
     - a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, albérleti szerződés stb.)
         - lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,
         - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást, közüzemi számlákat,
         - nyilatkozatot a fűtés költségeiről

A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani.
Nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető innen.

Kérjük, hogy a kérelmeket 2022. október 28-ig a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatni szíveskedjenek.