Hirdetmény közterületek elnevezéséről

2018. október 26 - Kategória: Hírek

Tisztelt Lakosok!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (KCR) részletesen meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel (közterület neve, házszám) kell rendelkezniük:

 • beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
 • beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épületnek, épületen belül található lakásnak,  építési engedély köteles pincének,
 • beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon épületet létesítettek, létesített önálló építési engedély köteles pince található,
 • az olyan, előbb felsorolt telkekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

 

A közterületek elnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. §. (1) bekezdés 3. pontja alapján a képviselő-testület hatáskörében lévő, át nem ruházható feladat.

A névmegállapításra vonatkozó testületi döntés meghozatala során figyelemmel kell lenni a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-ában rögzített elvekre, melyek lényege:

 • a közterület elnevezése ötven betűhelynél hosszabb nem lehet;
 • két közterületnév ne legyen egymással összetéveszthető (csak ragozásban különböznek, ugyanannak a névnek egybe- és külön írott formájú változatai, ugyanannak a szónak rövidített és teljes kiírású változatai)
 • a közterület elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatos lennie.
  A település címeinek felülvizsgálatánál több olyan kivett közterület, illetve kivet közút volt található, melyek nem voltak elnevezve mind a külterületen mind a belterületen. 
  Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 7/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az utcanév és településrész név megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről további szabályokat tartalmaz. A névtelen utcákat és közterületek Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. október 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén az alábbiak szerint állapította meg:
 •  

  89-110./2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:

 • 657 hrsz-ú kivett közterület
  Pataksor utcából nyílik. A Pilisszántói út felett helyezkedik el. HÉSZ szerint.
  Javaslat: Ősz utca

 • 112 hrsz-ú kivett közterület
  Cserfa utcát és a Tölgyfa utcát összekötő út. A felső kocsma feletti közterület. Nem biztosítja lakóingatlan közvetlen megközelítését.
  Javaslat: Bodza utca

  063/20 hrsz-ú kivett út
  A Hársfa utca és a Cserfa utca találkozásánál kapcsolódik a Hársfa utcához.
  Javaslat: Jegenyefa utca

  1924 hrsz-ú kivett közút
  Az Erdősor utcából nyíló Kossuth utcával párhuzamos közterület.
  Javaslat: Hegyalja utca

  1425 hrsz-ú kivett közút
  Hársfa utcától indul a Szőlő utca felé.
  Javaslat: Búzavirág utca

  062 hrsz-ú kivett közút
  Hársfa utca feletti területen helyezkedik el.
  Javaslat: Falevél utca

  1032 hrsz-ú kivett közterület
  Dobogókőn van, Bükkös utcáról nyílik.
  Javaslat: Csíz köz

  1169 hrsz-ú kivett közterület
  Dobogókőn van, József Attila utcáról nyílik.
  Javaslat: Zöldike köz

  1127 hrsz-ú kivett közterület
  Dobogókőn van, Őzike utcát köti össze a 1129 hrsz-ú közterülettel.
  Javaslat: Bagoly utca

  1107 hrsz-ú kivett közterület
  Dobogókőn van a Pihenő sétányról nyílik.
  Javaslat: Sólyom utca

  36/4 hrsz-ú kivett út
  Emma vendéglő mögötti zsákutca.
  Javaslat: Egészség köz

  405 hrsz-ú kivett közterület
  Postával szemben van, összeköti a Rákóczi és a Kossuth utcát.
  Javaslat: Iskola köz

  539/6 hrsz-ú kivett út
  Közösségi Ház melletti rész
  Javaslat: Kankalin utca

  547 hrsz-ú kivett közterület
  Összeköti a Szabadság és a Forrás utcát.
  Javaslat: Kikerics utca

  803 hrsz-ú kivett közterület
  Forrás utca és Szabadság utcát összekötő HÉSZ szerint gyalogút. A közvetlenül a Forrás és a Szabadság utcához kapcsolódó szakaszai járművel járhatók.
  Javaslat: Gesztenye utca

  1433 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
  Hársfa utcából Pomázi út felé Cserfa utcától balra
  Javaslat: Berkenye utca

  1452 hrsz-ú kivett közút
  1455 hrsz-ú közterületből nyíló köz.
  Javaslat: Alma köz

  1455 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
  Hársfa utcán, a Szőlő utca felé haladva a Tölgyfa utcát elhagyva, jobbra, a Pomázi út felé nyílik.
  Javaslat: Fenyő utca

  1476/1 hrsz-ú kivett út
  Cserfa utcán a Hársfa utcára kanyarodva jobbra az első keresztutca. A HÉSZ-ban tévesen Tölgyfa utcaként szerepel.
  Javaslat: Kőris utca

  250 hrsz-ú kivett közterület
  Kossuth utcából induló, lakott részt megkerülő, Pomázi útba torkolló gyalogút.
  Javaslat: Galambvirág utca

  844/9 hrsz-ú kivett út
  Gyöngyvirág utcán a Pipacs utca felé haladva, jobbra nyíló köz.
  Javaslat: Kökény köz

  844/11 hrsz-ú kivett út
  Gyöngyvirág utcán felfelé haladva jobbra nyíló második köz, a Pipacs utcával szemben.
  Javaslat: Egres köz

Térkép szelvények

 

Pilisszentkereszt, 2018. október 26.

Peller Márton 
polgármester