Meghívó Pénzügyi Bizottsági ülésre 2017.12.19.

2017. december 15 - Kategória: Hírek

sárga címerPénzügyi Bizottsági ülés
                                          MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
2017. november 28-án (kedden) 17.30 órakor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

Napirendi javaslat

 

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előterjesztő: polgármester

2. Pilisi Klastrom Kft. 2018. évi pénzügyi terve, és közszolgáltatási szerződés ügye

            Előterjesztő: polgármester

3. Pilisi Klastrom Kft. könyvvizsgálói megbízás ügye

            Előterjesztő: polgármester

4. Felszíni csapadékvízelvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése tárgyú beszerzési eljárás ügye

            Előterjesztő: polgármester

5. PSZÖ fánkfesztivál támogatási ügye

            Előterjesztő: polgármester

6. 2018. évi Belső ellenőrzési terv

            Előterjesztő: jegyző

7. A 2018. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

            Előterjesztő: polgármester

 

 

Pilisszentkereszt, 2017. december 15.

 

 

                                                                                                     Galó László sk

                                                                                                             elnök

 

Meghívottak:

Pénzügyi Bizottság külsős tagjai

Bartha Gyula könyvvizsgáló

Zsarnóciné Papp Anna FB elnök

Kiss István Kft. ügyvezető

polgármester

alpolgármester

jegyző

képviselők