Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2016.

2016. szeptember 01 - Kategória: Pályázatok

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II. 3. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.

A minisztérium a beadott pályázatot elbírálás után támogatásra alkalmasnak ítélte, így Önkormányzatunkat a 2016. július 26. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 28.496.958,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Megvalósítandó célként a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda palatetőjének és a meglévő leromlott állapotú tetőjének cseréje, az óvodai főzőkonyha teljeskörű felújítása lett előirányozva.

 

Kedvezményezett neve Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
 

2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.

Tel: +36 26 547-501

E-mail: mlynky@t-online.hu

Elnyert támogatás összege 28.496.958,- Ft
Projekt zárás időtartama 2017. december 31.
Kivitelező (építési beruházás):

HÁSZ Építőipari Kivitelező és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:   2000 Szentendre, Vadkacsa utca 7.
cégjegyzék száma:         13 09 159350
adószáma:                         10730014-2-13
Eszközbeszerzési pályázat nyertese: ASSUR Kft.-t (1126 Budapest, Böszörményi út 64.)

Támogatói okirat óvoda