Változtak a magánfőzés szabályai

2016. február 21 - Kategória: Hírek

Változtak a magánfőzés szabályai                       Változtak a magánfőzés szabályai

Felhívom a Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magáfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.
Az adófizetést 2016. január 1-től párlat adójeggyel kell teljesíteni.

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is. A párlat adójegyet az előállítást megelőzően kell igényelni a lakóhely szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megyei adó- és vámigazgatóságától.

Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki regisztrált a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál (kitöltötte és benyújtotta az erre rendszeresített nyomtatványt.)

A magánfőzőnek a tárgyévi első párlat előállítása előtt legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet, és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Az adóhatóság a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot. A párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzat adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál, annak nem kell ezt megismételnie.

Bővebb tájékoztatás az adóügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben igényelhető.

További kérdéseikkel a Polgármesteri Hivatalhoz is fordulhatnak 26/547-500-as telefonszámon.

Baranyák Szilvia
jegyző


Magánfőzött párlat bevallás 2015.