MEGHÍVÓ PB ülésre 2015. június 23.

2015. június 19 - Kategória: Hírek

sárga címer                                               MEGHÍVÓ

      Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
                2015. június 23-án (kedden) 17 órakor ülést tart,
                                 melyre tisztelettel meghívom.

                                                                                Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.
 

Napirendi javaslat

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

            Előterjesztő: polgármester

2. Az elnyert vis maior támogatással kapcsolatban szükséges döntések meghozatala

            Előterjesztő: polgármester

3. Hulladékszállítási megbízás

            Előterjesztő:polgármester

4. Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról

            Előterjesztő: polgármester

5. Előterjesztés az idegenforgalom fejlesztésének támogatására 2015. évben című pályázat elbírálásáról

            Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

6. Előterjesztés képviselők önkormányzati feladatok segítésében való megbízásáról

            Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2015. június 19.

                                                                                                 Galó László sk.
                                                                                                         elnök