Rendezési terv

2010. augusztus 17 - Kategória: Településrendezés
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 12/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletével a Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatáról szóló 9/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletét

nem léptette hatályba.
 
LENDVAI JÓZSEF
polgármester

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT ÉS AZ ÖSSZES ÉRDEKELTET, HOGY Pilisszentkereszt ÖNKORMÁNYZATÁNAK 87/2007. SZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATÁVAL ELHATÁROZOTT,

PILISSZENTKERESZT-DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI LXXVIII. TV. (ÉTV.) 9.§-a SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA LEZÁRULT.

A TERVLAPOK (TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV) AZ ÖNKORMÁNYZAT HIRDETŐTÁBLÁJÁN, VALAMINT HONLAPJÁN (www.pilisszentkereszt.hu), MÍG A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, AZ ERRE ADOTT ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK, AZ EGYEZTETŐ TÁRGYALÁSOKRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN (www.pilisszentkereszt.hu) MEGTEKINTHETŐEK.

EZÚTON TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT ÉRDEKLŐDŐKET ÉS ÉRINTETTEKET, HOGY A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  39/2011. SZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATÁVAL ELFOGADTA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT, TOVÁBBÁ A 9/2011. (V.03.) RENDELETÉVEL ELFOGADTA PILISSZENTKERESZT SZABÁLYOZÁSI TERVÉT ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT. 

A FENTI DOKUMENTUMOK, TOVÁBBÁ A TELJES EGYEZTETÉSI ANYAG MEGTEKINTHETŐ A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁN ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN.

Pilisszentkereszt, 2011. május 3.

LENDVAI JÓZSEF

polgármester

Kapcsolódó anyagok:

1 - Településfejlesztési Koncepció.pdf
2 - Vizsgálat.pdf
3 - Környezeti vizsgálat és értékelés.pdf
4 - Örökségvédelmi hatástanulmány.pdf
5 - Alátámasztó munkarész - Javaslat.pdf
6 - Településszerkezeti Terv - Szabályozási Terv.pdf