Meghívó 2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésre

2020. szeptember 21 - Kategória: Hírek

sárga címer7/2020. K-t.
                                        MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2020. szeptember 24-én (csütörtök) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Előterjesztések

Napirendi javaslat

1. Beszámoló az óvoda 2019/2020-as nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről

Előterjesztő: polgármester

2. Beszámoló a 2020. évi költségvetésről szóló …/2020. (….) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

3. A 2020. évi költségvetésről szóló ……./2020. (…) önkormányzati  rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a  …./2020. (….) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

            Előterjesztő: polgármester

5. Bölcsődei eszközbeszerzés elbírálás

            Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2020. szeptember 19.

 

                                                                                                        Peller Márton

                                                                                                        polgármester

 

 

Meghívottak:

PNÖ elnök

PSZÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

  1. Napirendhez: Óvodavezető