SAJTÓKÖZLEMÉNY - Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

2021. február 12 - Kategória: Pályázatok
                                                              Sajtóközlemény
                          Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten
 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a közel 188,42 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Fő utca, a Szabadság utca, valamint a Pilisszántói út felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.

A Támogatási Szerződés száma:     PM_CSAPVIZGAZD_2018/13

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. november 27-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre a Fő utcában, Szabadság utcában, valamint a Pilisszántói úton

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak mind a település lakosságának mind az élővizeknek. A károk megelőzése céljából a projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése valósul meg melynek célja a településen további csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, a meglévők felülvizsgálata és kapacitásuk növelése. Továbbá a vízelvezető rendszer műszaki kialakítása biztosítani hivatott a település kulturált, esztétikus megjelenését és az elöntések kiküszöbölését.

A Fő utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Fő utca – Béke utca és a Köztemető közötti utcarészt érinti. A Fő utca, a Magyar Közút kezelésében lévő út, csapadékvíz elvezető rendszere korábban csak kis mértékben tudta a funkcióját ellátni. A korábbi mederburkolatok töredezettek voltak, az átereszek fel-iszaposodtak, a csapadékvizeket nem tudták megfelelően elvezetni. A projekt keretében a Fő utca meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújításra kerül, melynek keretében új TB elemek, illetve átereszek kerülnek kialakításra az adott szakaszon.

A Pilisszántói út csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Pilisszentkereszt autóbusz forduló – Kovács (Dera) patak szakaszt érinti. Ezen szakaszon korábban földmedrű árokszakaszok voltak találhatóak, betonátereszekkel, illetve az autóbuszfordulónál víznyelő rácsokkal. A korábbi csapadékvízelvezető rendszer állapota nem volt megfelelő arra, hogy a keletkező csapadékvizeket elvezesse. A projekt keretében, jelen szakaszon a meglévő földmedrű árkokat mederburkoló elemmel terveztük ellátni, valamint a meglévő átereszek cseréje is a projekt részét képezi.

A Szabadság utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Kanyargó patakba való átvezetéssel valósul meg, amely a Szabadság utca – Északi részének rekonstrukcióját tartalmazza. A Szabadság utca jelen szakaszán, vízelvezető, monolit folyóka gondoskodott a csapadékvíz elvezetésről és egy víznyelő rácson keresztül csatlakozott bele, a monolit vasbeton medrű vízelvezető árokba, ami elvezette a csapadékvizek egy részét, a patakba. A valóságban, a folyóka nem volt képes elvezetni, a nagy intenzitással érkező csapadékvizeket, ezért a víz az útburkolaton jelentkezett. A projekt keretében, a Szabadság utca, tárgyi szakaszán, a folyóka, valamint a monolit vasbeton árok elbontásra kerülne, helyette TB árokburkoló elem kerül beépítésre.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

A beruházás megvalósításának hatására bel- és csapadékvíz károktól a lakosság és értékeik megóvásra kerülnek. A megépült, felújított csapadékvíz elvezető rendszerek hossza és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága is növekszik. A belvízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával a belvizes terület nagysága csökken. A beruházás megvalósulásával a településen a belvízjárta területek csökkennek és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága nő.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2020.06.10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a DEPONÁTOR Kft. végzi. A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2020.08.12-én megtörtént, ezt követően 2020.08.24-én meg is kezdték a munkálatokat.

A projekt befejezése előre láthatóan 2021.03.15.

                      Cserfa u. kép3              Cserfa u. kép4  

                      Cserfa u. kép5             Cserfa u. kép6


Tájékoztató - Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

2021. február 12 - Kategória: Pályázatok

                                 Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a közel 188,42 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Fő utca, a Szabadság utca, valamint a Pilisszántói út felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.


A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Projekt címe: Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten
A szerződött támogatás összege: 188 419 703,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.15.
A Támogatási Szerződés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2018/13

A projekt tartalmának bemutatása

A pénzügyminiszter 2019. szeptember 2-án döntést hozott az „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, amivel 25 települési önkormányzat beruházásai nyertek támogatást.

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. december 6-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2020.06.10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a DEPONÁTOR Kft. végzi. A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2020.08.12-én megtörtént, ezt követően 2020.08.24-én meg is kezdték a munkálatokat.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre a Fő utcában, Szabadság utcában, valamint a Pilisszántói úton. A Fő utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Fő utca – Béke utca és a Köztemető közötti utcarészt érinti. A Fő utca meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújításra kerül, melynek keretében új TB elemek, illetve átereszek kerülnek kialakításra az adott szakaszon. A Pilisszántói út csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Pilisszentkereszt autóbusz forduló – Kovács (Dera) patak szakaszt érinti. Ezen szakaszon a meglévő földmedrű árkokat mederburkoló elemmel terveztük ellátni, valamint a meglévő átereszek cseréje is a projekt részét képezi.A Szabadság utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Kanyargó patakba való átvezetéssel valósul meg, amely a Szabadság utca – Északi részének rekonstrukcióját tartalmazza. A Szabadság utca jelen szakaszán a folyóka, valamint a monolit vasbeton árok elbontásra kerül, helyette TB árokburkoló elem kerül beépítésre.

A fejlesztés megakadályozza, az utóbbi években bekövetkezett káresemények megismétlődését és elősegíti a vízkárok enyhítését.

Cserfa utca csap.víz elvezetés kép1       Cserfa utca csap.víz elvezetés kép2

Véleményezési eljárás - 2020. november

2021. január 14 - Kategória: Településrendezés

Véleményezési eljárás anyaga - 2020. november  

Megalapozó vizsgálat

    Pilisszentkereszt_megalapozo_vizsgalat

    Tervlapok
         Közlekedés

            KV-1_ TersegiUthal
 
           KV-2.1_Uthal1
 
           KV-2.2_Uthal2
 
           KV-3.1_JKSZ1
 
           KV-3.2_JKSZ2
 
           KV-4_KozossegiKozl

         Közmű
            kozmu_KV_csatorna 
            
kozmu_KV_energia
 
           kozmu_KV_gáz
 
           kozmu_KV_korlátozó
 
           kozmu_KV_víz

       V1a_terulethasznalat_vizsgalat_kulterulet
 
      V1b_terulethasznalat_vizsgalat_belterulet
 
      V2_Pilisszentkereszt_termeszeti_ertekei
 
      V3a_Telekmeret_vizsgalat_belterulet
       
V3b_telekmeret_vizsgalat_kulterulet
       
V4a_beepitettseg_vizsgalat_belterulet
 
      V4b_beepitettseg_vizsgalat_kulterulet
 
      V5_epuletek_rendeltetese
 
      V6_epulet_alapterulet_vizsgalat
 
      V7- Intézmények
 
      V8- Szálláshelyek
 
      V9 - Érték és problémaérték

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

1_TSZT

Pilisszentkereszt_trt_megfeleles
Pilisszentkereszt_TSZT_tervlap
Pilisszentkereszt_valtozasok

2_HÉSZ

Pilisszentkereszt_SZT_jelmagyarazat     
Pilisszentkereszt_SZT_1
Pilisszentkereszt_SZT_2
Pilisszentkereszt_SZT_3
Pilisszentkereszt_SZT_4

3_ Alátámasztó javaslat - környezeti értékelés

Pilisszentkereszt alátámasztó értékelés

Pilisszentkereszt_szerk_hesz_201130
Településfejlesztési koncepció
Örökségvédelmi hatástanulmány

Tájékoztató állattartók részére

2020. december 10 - Kategória: Hirdetmények

Tisztelt Állattartók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a madárinfluenza vírus jelenléte miatt az Országos Főállatorvos 4/2020. számú határozatával azonnali hatállyal elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását.

Tájékoztatás társasházak, lakóközösségek számára

2020. november 24 - Kategória: Hirdetmények

Tisztelt társasházak, lakóközösségek!

A Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. év november hónapban csütörtöki napokon konzultációs lehetőséget biztosít a társasházak tűzvédelmi-tűzmegelőzési előírásaival, használati szabályaival kapcsolatban. A személyes részvételi szándék előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a vac.kk@katved.gov.hu e-mail címen tehetnek meg. Személyes részvétel esetén kötelező a kéz fertőtlenítése, és maszk viselése.
Telefonon történő szóbeli tájékoztatás a +36-27/314-005-ös telefonszámon lehetséges.

Közösségi Ház rendkívüli zárvatartása

2020. november 12 - Kategória: Közösségi Ház programjai

KH rendkívüli zárvatartása

Egyeztetési anyag 2020. október

2020. november 03 - Kategória: Településrendezés

Meghívó 2020. november 5-i képviselő-testületi ülésre

2020. október 30 - Kategória: Hírek

sárga címer9/2020. K-t.
                                        MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2020. november 5-én (csütörtök) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.
 

Lakossági egyeztetés - tervezői válaszok
Településrendezési eszközök felülvizsgálata - Partnerségi egyeztetés anyaga - 2020. október

HÉSZ 
SZT jelmagyarázat
SZT-1
SZT-2
SZT-3
SZT-4

TSZT
TRT összhang
TSZT
TSZT változások 

Meghívó megemlékezésre Október 23.

2020. október 22 - Kategória: Hírek
Okt.23 megemlekezes plakát

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati Hirdetmény 2021.

2020. október 20 - Kategória: Hírek

BursaPilisszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számáraa 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan