Hírek

Október 6-i megemlékezés

2022. október 03 - Kategória: Hírek
október 6-i plakát 2022

Meghívó családi rendezvényre

2022. szeptember 27 - Kategória: Hírek
iskolai családi rendezvény plakát

Meghívó Pénzügyi Bizottsági ülésre 2022.09.29.

2022. szeptember 26 - Kategória: Hírek

sárga címer4/2022. Pénzügyi Bizottsági ülés                                         
                                        MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2022. szeptember 29-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, 
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14

Meghívó 2022. szeptember 29-i képviselő-testületi ülésre

2022. szeptember 23 - Kategória: Hírek

sárga címer14/2022. K-t.
                                        MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2022. szeptember 29-én (csütörtök) 17.00 órakor közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

                                                                                17.00-18.00 Közmeghallgatás
                                                                                18:00 Pénzügyi Bizottsági ülés
                                                                                18:30 Képviselő-testületi ülés

Háziorvos helyettesítés 2022. szeptember

2022. szeptember 21 - Kategória: Hírek
Háziorvos helyettesítés 2022. szeptember

Barnakőszén igényfelmérés

2022. szeptember 20 - Kategória: Hírek

szén képTisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Belügyminisztérium igényfelmérést rendelt el arra vonatkozóan, hogy hány háztartásnak van szüksége a következő fűtési szezonban barnakőszénre.
A Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez a szükséges mennyiségű tüzelőanyag, ezért kerül sor az igényfelmérésre. Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Lakossági igénybejelentés feltételei:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás.
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Kérjük azokat a háztartásokat, akiknek barnakőszén igénye van, hogy az alábbi nyomtatványt kitöltve szíveskedjenek eljuttatni a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal részére személyesen, vagy e-mailben a hivatal@pilisszentkereszt.hu címre legkésőbb 2022. szeptember 26-ig.

>> Igényfelmérő lap letöltése <<

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem földgáz kedvezményhez

2022. szeptember 13 - Kategória: Hírek

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

 1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
 2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található

(lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

 1. a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 2. a főzést, mosogatást és az étkezést,
 3. a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 1. az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
 1. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.

(családi fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők családi közössége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.)

Az eljárási idő: 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Kérem, hogy a kérelem nyomtatványt minden pontban kitöltve, aláírva, letanúzva a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal alábbi elérhetőségeire szíveskedjenek megküldeni:

 • postai úton: a 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. címre,
 • elektronikus úton: hivatal@pilisszentkereszt.hu e-mail címre,
 • hivatali kapun keresztül (KRID azonosító: 501117924), vagy
 • személyesen, a 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. címre.

                                                                                                                                                                 Baranyák Szilvia
                                                                                                                                                                         jegyző

» Letölthető Kérelem «

Meghívó közmeghallgatásra 2022.09.29.

2022. szeptember 13 - Kategória: Hírek
közmeghallgatás 2022újabb..

Tudnivalók a szelektív hulladékgyűjtésről

2022. augusztus 31 - Kategória: Hírek

Tisztelt Lakosok!

Kérjük, olvassák el figyelmesen a hulladékszállítással megbízott szolgáltatónk konzorciumi partnerének tájékoztatóját!

szelektív tájékoztató1újszelektív tájékoztató2újlevágott

 

Meghívó falugyűlésre 2022.09.12.

2022. augusztus 29 - Kategória: Hírek
Meghívó falugyűlésre20220912