Barnakőszén igényfelmérés

2022. szeptember 20 - Kategória: Hírek

szén képTisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Belügyminisztérium igényfelmérést rendelt el arra vonatkozóan, hogy hány háztartásnak van szüksége a következő fűtési szezonban barnakőszénre.
A Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez a szükséges mennyiségű tüzelőanyag, ezért kerül sor az igényfelmérésre. Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás.
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Kérjük azokat a háztartásokat, akiknek barnakőszén igénye van, hogy az alábbi nyomtatványt kitöltve szíveskedjenek eljuttatni a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal részére személyesen, vagy e-mailben a hivatal@pilisszentkereszt.hu címre legkésőbb 2022. szeptember 26-ig.

>> Igényfelmérő lap letöltése <<

-