Meghívó 2021. szeptember 30-i képviselő-testületi ülésre

2021. szeptember 24 - Kategória: Hírek

sárga címer9/2021. K-t.
                                        MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2021. szeptember 30-án (csütörtök) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Napirendi javaslat

  1. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda kötelező alapdokumentumainak tudomásul vétele

Előterjesztő: polgármester

  1. Beszámoló a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2021/2022-es nevelési év indításáról

Előterjesztő: polgármester

  1. Pilisszentkereszt Község településkép védelméről szóló rendelete

Előterjesztő: polgármester

  1. Beszámoló a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: jegyző

  1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: jegyző

  1. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

  1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás – rendelet

Előterjesztő: polgármester

  1. Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról

Előterjesztő: polgármester

  1. Pilisszentkereszti Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése

Előterjesztő: polgármester

  1. Úthasználati díj – törvényességi felhívás tudomásul vétele

Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2021. szeptember 24.

 

                                                                                         Peller Márton
                                                                                         polgármester

 

 

Meghívottak:

PNÖ elnök
PSZÖ elnök
1-2. Napirendhez: Somogyi Gáborné óvodavezető
3. Napirendhez: Rózsa Gyöngyvér főépítész
4-5. Napirendhez: Bartha Gyula könyvvizsgáló
6. Napirendhez: Kiss István Kft. ügyvezető