Pályázati felhívás - Kisgyermeknevelő

2021. május 28 - Kategória: Hírek

Pályázati felhívás

                       Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 
                                     Malmocskák bölcsőde
                                       kisgyermeknevelő
                                      munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2021. szeptemberében nyíló 28 férőhelyes bölcsődébe lendületes, szellemiségükben fiatalos kisgyermeknevelők jelentkezését várjuk, akik képesek egy új, családbarát szemléletű intézmény alapító tagjai és működtetői lenni. Feladatkörükbe tartozik a mindenkori törvényi szabályozásnak és szakmai előírásoknak, elvárásoknak megfelelő nevelési légkör megteremtése, amelyben a gyermek optimális testi-lelki fejlődése a lehető legjobban biztosítható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben megfogalmazottak az irányadók. az irányadók.    

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz.melléklet II. rész 2.1. Bölcsődei ellátás képesítési előírásai

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak vagy csecsemő- és kisgyermeknevelői képesítéssel rendelkező egyéb pedagógiai főiskolai végzettség
 • jó kommunikatív és kapcsolatteremtési készség,
 • magas szintű szakmai igényesség
 • a bölcsődei nevelés alapelveinek szemléleti befogadása és gyakorlati alkalmazása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyák Szilvia jegyző nyújt, a 06-26/547-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 809/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
 • Elektronikus úton Baranyák Szilvia jegyző részére a mlynky@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „kisgyermeknevelő”. A meghallgatás kötött kérdések alapján történik. Az interjún a bölcsődevezető és a bölcsőde szakmai képviselője vesz részt. Az állás betöltéséről, ill. a kinevezés időpontjáról a döntést a jelentkező és a bölcsődevezető közösen hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Bölcsődék Egyesületének honlapja - 2021. május 28.
 • BDDSZ honlapja - 2021. május 28.
 • Pilisszentkereszt Önkormányzat honlapján - 2021. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisszentkereszt.hu honlapon szerezhet.