Tájékoztató - Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

2021. február 12 - Kategória: Pályázatok

                                 Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a közel 188,42 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Fő utca, a Szabadság utca, valamint a Pilisszántói út felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.


A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Projekt címe: Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten
A szerződött támogatás összege: 188 419 703,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.15.
A Támogatási Szerződés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2018/13

A projekt tartalmának bemutatása

A pénzügyminiszter 2019. szeptember 2-án döntést hozott az „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, amivel 25 települési önkormányzat beruházásai nyertek támogatást.

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. december 6-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2020.06.10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a DEPONÁTOR Kft. végzi. A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2020.08.12-én megtörtént, ezt követően 2020.08.24-én meg is kezdték a munkálatokat.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre a Fő utcában, Szabadság utcában, valamint a Pilisszántói úton. A Fő utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Fő utca – Béke utca és a Köztemető közötti utcarészt érinti. A Fő utca meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújításra kerül, melynek keretében új TB elemek, illetve átereszek kerülnek kialakításra az adott szakaszon. A Pilisszántói út csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Pilisszentkereszt autóbusz forduló – Kovács (Dera) patak szakaszt érinti. Ezen szakaszon a meglévő földmedrű árkokat mederburkoló elemmel terveztük ellátni, valamint a meglévő átereszek cseréje is a projekt részét képezi.A Szabadság utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Kanyargó patakba való átvezetéssel valósul meg, amely a Szabadság utca – Északi részének rekonstrukcióját tartalmazza. A Szabadság utca jelen szakaszán a folyóka, valamint a monolit vasbeton árok elbontásra kerül, helyette TB árokburkoló elem kerül beépítésre.

A fejlesztés megakadályozza, az utóbbi években bekövetkezett káresemények megismétlődését és elősegíti a vízkárok enyhítését.

Cserfa utca csap.víz elvezetés kép1       Cserfa utca csap.víz elvezetés kép2