Pályázati felhívás DAJKA

2020. szeptember 01 - Kategória: Hírek

óvoda logo

                    Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

      a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
                          20/A. § alapján pályázatot hirdet

                   Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
                                dajka 
munkakör betöltésére.                            

                     Benyújtási határidő: 2020. szeptember 15.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelőmunka segítése, gondozási és tisztasági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Dajka szakképesítés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okiratok bemutatása, erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Gáborné nyújt, a 209918565 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Somogyi Gáborné részére a pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Somogyi Gáborné, Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 21.