Meghívó 2020. szeptember 24-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

2020. szeptember 21 - Kategória: Hírek

sárga címer3/2020. Pénzügyi Bizottsági ülés
                                          MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 17.00 órakor ülést tart, 
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

Napirendi javaslat

1. Beszámoló a 2020. évi költségvetésről szóló …/2020. (….) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: elnök

2. A 2020. évi költségvetésről szóló ……./2020. (…) önkormányzati  rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a  …./2020. (….) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: elnök

3. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

            Előterjesztő: elnök

4. Bölcsődei eszközbeszerzés elbírálás

            Előterjesztő: elnök

 

Pilisszentkereszt, 2020. szeptember 21.

 

                                                                                            Zsarnóciné Pap Anna sk.

                                                                                                                                        elnök

 

Meghívottak:

PSZÖ elnök

PNÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint