Meghívó 2019. december 17-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

2019. december 13 - Kategória: Hírek

sárga címer11/2019. Pénzügyi Bizottsági ülés
                                          MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2019. december 17-én (kedden) 17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

Napirendi javaslat

1. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi terve

            Előterjesztő: polgármester

2. A 2020. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

            Előterjesztő: polgármester

3. Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem

            Előterjesztő: polgármester

4. Főépítészi megbízás

            Előterjesztő: polgármester

5. A Közösségi Ház és Könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos kérdések

            Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2019. december 13.

                                                                                                                     

                                                                      Zsarnóciné Pap Anna sk.
                                                                                       elnök

 

Meghívottak:

PSZÖ elnök
PNÖ elnök
Kft. FB elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint