Meghívó 2019. szeptember 24-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

2019. szeptember 21 - Kategória: Hírek

sárga címer8/2019. Pénzügyi Bizottsági ülés
                                          MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2019. szeptember 24-én (kedden) 17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

Napirendi javaslat

1. Beszámoló a 2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (….) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester

2. A 2019. évi költségvetésről szóló ……./2019. (…) önkormányzati  rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a  …./2019. (….) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

 

Pilisszentkereszt, 2019. szeptember 20.                                                                                                   

                                                                                                    Galó László sk.
                                                                                                             elnök

Meghívottak:

PNÖ elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint
3.  Napirendhez: FB elnök, ügyvezető