Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

2018. szeptember 04 - Kategória: Hírek
Tisztelt Pilisszentkereszti Lakosok!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII. 27.) számú határozatával egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri, természetbeni (nem pénzbeli!) támogatásban részesüljenek

A támogatás azon háztartások (az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) részére igényelhető, melyek gáz, vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek.

 

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Pilisszentkereszti Polgármesteri

Hivatalnál személyesen vagy postai úton, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely

határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Az igénybejelentő lap elérhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www. pilisszentkereszt.hu honlapról is.

 

Az igénybejelentés feltételei

 

  • az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható.

 

  • az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye!

 

  • a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, melyet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni

 

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatásról a Kormány 2018. október 31-ét követően fog dönteni.

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!

 

Peller Márton
 polgármester

 

Igénylőlap
Eljárásrend
Adatkezelési tájékoztató