Meghívó 2018. szeptember 26-i testületi ülésre

2018. szeptember 20 - Kategória: Hírek
sárga címer13/2018. K-t.
                                     MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 26-án (szerda) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Előterjesztések

Napirendi javaslat

1. Beszámoló az óvoda 2018/2019-es nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről

            Előterjesztő: jegyző

2. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda pedagógiai programja

Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a 2018-as Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről

Előterjesztő: polgármester

4. Beszámoló a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

5. A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

6. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

              Előterjesztő: polgármester

7. 2018. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala

              Előterjesztő: polgármester

8. Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról

            Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2018. szeptember 20.

                                                                                                                

                                                                                                        Peller Márton
                                                                                                        polgármester

 

Meghívottak:

PNÖ elnök
PSZÖ elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint
1.      Napirendhez: Somogyi Gáborné óvodavezető
3.-7.  Napirendhez: PB külső tagok, Bartha Gyula könyvvizsgáló,
6.      Napirendhez: Klastrom kft. ügyvezető, FB elnök