Meghívó képviselő-testületi ülésre 2018.04.26

2018. április 20 - Kategória: Hírek
sárga címer5/2018. K-t.
                                  Meghívó
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. április 26-án (csütörtökön) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.
18:00-19:00 KÖZMEGHALLGATÁS
 

Előterjesztések 

Napirendi javaslat

18.00 órától 19.00 óráig közmeghallgatás

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.26.) önkormányzati rendelet 2017.12.31. napig történő végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

           Előterjesztő: polgármester

2. Völgyzugoly Műhely szerződés módosítás ügye

            Előterjesztő: polgármester

3. Főépítész megbízás, és a Települési Arculati kézikönyv ügye

            Előterjesztő: polgármester

4. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről 

            Előterjesztő: polgármester

5. Lőrinc László kérelme rendezési terv módosítása kapcsán

            Előterjesztő: polgármester

6. Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat táboroztatási kérelme

            Előterjesztő: polgármester

7. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda továbbképzési tervének tudomásul vétele

            Előterjesztő: polgármester

8. Közösségi Ház Néptánccsoportjának kérelme

            Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2018. április 19.

                                                                                                        Peller Márton
                                                                                                        polgármester

 

Meghívottak:

PNÖ elnök
PSZÖ elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

2.-3. Napirendhez: Rózsa Gyöngyvér főépítész
4. Napirendhez: Leidinger István tűzoltóparacsnok, Kovács László r. ezredes
5. Napirendhez: Rózsa Gyöngyvér főépítész, Lőrinc László kérelmező
8. Napirendhez: Közösségi Ház és Könyvtár igazgató