Felhívás adófizetésre

2016. február 24 - Kategória: Hírek

adófizetés                                                                                                                          Felhívás adófizetésre
Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2016. I. félévi helyi iparűzési adó, gépjárműadó, építmény és telekadó befizetésének határideje 2016. március 16.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóértesítőkkel együtt március hónap elején kézbesítjük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az Önkormányzat Pilisvörösvár és Vidéke Takarékészövetekezetnél vezetett alábbi számlaszámaira:

Iparűzési adó beszedési számla:
65700110-10813542

Gépjárműadó beszedési számla:
65700110-10818970

Talajterhelési díj beszedési számla:
65700110-10810233

Telekadó beszedési számla:
65700110-10810161

Építményadó beszedési számla:
65700110-10810123

Tartózkodási idő utáni IFA besz. számla:
65700110-10810130

Pótlék beszedési számla:
65700110-10810147

Bírság beszedési számla:
65700110-10810154

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására a késedelmi pótlék felszámítás elkerülése végett. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal