Meghívó képviselő-testületi ülésre

2015. szeptember 11 - Kategória: Hírek
sárga címer                                             MEGHÍVÓ
     Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
            2015. szeptember 17-én (csütörtökön) 17.00 órakor
               testületi ülést tart,melyre tisztelettel meghívom.
                                 Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.
     

2015. szeptember 17-i testületi ülés anyaga

Napirendi javaslat

1. Beszámoló az óvoda 2014/2015-ös nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről
           Előterjesztő: jegyző

2. Beszámoló a 2015. évi költségvetésről szóló …/2015. (….) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről
           Előterjesztő: polgármester

3. A 2015. évi költségvetésről szóló ……./2015. (…) önkormányzati  rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a  …./2015. (….) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
           Előterjesztő: polgármester

4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
           Előterjesztő: polgármester

5. 2015. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
           Előterjesztő: polgármester

6. Helyi adóról szóló …/2010. önkormányzati rendelet módosításának társadalmi véleményeztetése
           Előterjesztő: polgármester

7. Főépítészi megbízás
           Előterjesztő: polgármester

8. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
           Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

9. Szalay Zoltán Plébános atya kérelme
           Előterjesztő: polgármester

10. Cserfa utca művelési ág rendezés ügye
           Előterjesztő: polgármester

11. Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról
           Előterjesztő: polgármester

12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi szabályzatának megállapítása
           Előterjesztő: polgármester

13. 2015. évi közbeszerzési terv módosítása
           Előterjesztő: polgármester

14. OSZÖ megállapodás ügye
           Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 11.

                                                                                                         Peller Márton
                                                                                                                            polgármester

Meghívottak:
PNÖ elnök
PSZÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

1.        Napirendhez: Somogyi Gáborné óvodavezető
2.-10.  Napirendhez: PB külső tagok, Bartha Gyula, Szántó és Társa képviselője
5.        Napirendhez: Vándor Dóra KH vezető
9.      Napirendhez: Szalay Zoltán Plébános atya

 

Meghívó 2015.09.17.