Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésről

2015. augusztus 11 - Kategória: Hírek
ingyenes ovis étkezésA gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-ejei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét.
Az ingyenes gyermekétkeztetést 
– a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.
Általános kérdések
 
1. A gyermekek közül kik jogosultak ingyenesen étkezni a bölcsődében és az óvodában?
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
a tartósan beteg vagy fogyatékossággal elő gyermekek,
azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos,
akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2015. évben a 89 408 Ft-ot).
 
2. Ki igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést?
A bölcsődébe, óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli az ingyenes gyermekétkeztetést).
A bölcsődébe, óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja.
A nevelésbe vett, bölcsődébe, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy ha az érintett gyermek gyermekotthonban nevelkedik, a gyermekotthon vezetője.
 
3. Hogyan lehet igényelni az ingyenes gyermekétkeztetést?
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal.
Jelen tájékoztató mellékleteként megtalálható, és letölthető nyilatkozattal.
Az élelmezésvezetőnél megtalálható nyilatkozattal.
 
4. Mivel kell igazolni, hogy valaki jogosult az ingyenes gyermekétkeztetésre?
Elegendő a nyilatkozat benyújtása, semmilyen egyéb dokumentumot nem kell csatolni az igényléshez.
 
5. Mikor lehet az ingyenes gyermekétkeztetésre a kérelmet benyújtani?
Nincs időbeni korlát, bármikor benyújtható a kérelem, azonban a kérelem benyújtását követő naptól étkezhet ingyen a gyermek (kivéve rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény).
A kérelmet már 2015. szeptember 1-je előtt be lehet nyújtani, de a gyermek 2015. szeptember 1-jétől tud csak ingyen étkezni.
 
6. Mikortól jár az óvodai ingyenes gyermekétkeztetés?
Az ingyenes óvodai étkezés 2015. szeptember 01-jétől jár (kivéve, aki már más jogosultsági alapon kapja).
 
7. Hogyan lehet kiszámolni a családban egy főre jutó havi jövedelmet?
Segítséget nyújtó táblázat mellékelve.
A táblázatot nem kell a nyilatkozat mellékleteként benyújtani az igénylés során!
 
8. Hová kell leadni a kitöltött nyilatkozatokat az ingyenes óvodai étkezés igényléséhez?
Az óvodába az élelmezésvezetőnek.
 
Pilisszentkereszt, 2015. augusztus 10. 
 
Buzásné Barta Ildikó
óvodavezető helyettes
 

Nyilatkozat
Segédlet