Testületi ülés meghívó

2015. július 17 - Kategória: Hírek

sárga címer                                               Meghívó

         Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
              2015. július 23-án (csütörtökön) 18 órakor ülés tart,
                             
melyre tisztelettel meghívom.

                          Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Napirendi javaslat

1. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

Előterjesztő: polgármester

2. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: polgármester

3. Önkormányzati tulajdonú tüzifa értékesítése

Előterjesztő: polgármester

4. A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálását előkészítő bizottság összetételének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

5 A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálását előkészítő bizottság összetételének jóváhagyása

Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

 

Pilisszentkereszt, 2015. július 17.

                                                                                                        Peller Márton
                                                                                                                          polgármester

Meghívottak:

PNÖ elnök
PSZÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint
1.-2.  Napirendhez: Bartha Gyula, Magyar Zsolt
4.-5.  Napirendhez: előkészítő bizottság intézményi tagja