Talál tárgyak

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Az elhagyott dolgot találó személy köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a jogosultnak, vagy Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatalának kell beszolgáltatni, melyről az ügyintéző jegyzőkönyvet köteles felvenni.
Illetékességi terület:

Pilisszentkereszt

Ügyleírás:

A dolog beszolgáltatása esetén a találónak nyilatkoznia kell a jegyzőkönyvben arról, hogy a talált dologra igényt tart-e, amennyiben jogos tulajdonosa azért nem jelentkezik.

Ha a talált dolog tulajdonosa megállapítható, munkatársunk a jogos tulajdonost értesíti a megtalálásról, majd átadja neki a talált dolgot, és erről a találót is értesíti.

Amennyiben a tulajdonos nem állapítható meg, a Polgármesteri Hivatal a talált dolgot a beszolgáltatástól számított három hónapig őrzi. Ha a jogos tulajdonos a dologért nem jelentkezik ez idő alatt, és a találó a nyilatkozata alapján igényt tart rá, neki azt ki kell adni. A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át a megtalálástól számított egy éven belül.

Amennyiben a jogosult a találástól számított egy éven belül sem jelentkezik, a találó a neki kiadott dolog tulajdonjogát megszerzi.

Abban az esetben, ha a beszolgáltatást követő három hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik a talált dologért, a találó sem tart rá igényt, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati, vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának azonnal átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

Amennyiben a talált dolog – akár romlandósága, akár egyéb okból – nem tartható el, nem őrizhető meg, a jegyző annak megsemmisítéséről köteles azonnal gondoskodni.

Amennyiben a jogos tulajdonos értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, értékesítés után történő jelentkezés esetén pedig a befolyt összeget kell kifizetni számára. Amennyiben a beszolgáltatást követő egy év elteltével jelentkezik a talált dolog tulajdonosa, elveszti jogosultságát a dolog tulajdonjogára.

Valamely dolog elvesztésének tényét személyesen lehet bejelenteni az alábbi elérhetőségen és arról az ügyintéző köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Az eljárás illetékmentes.

 tel.: +36-26/547-500

Jogszabály:

- a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) Korm. rendelet