Tájékoztatás a nem üzleti célú, szabadidős célú szálláshelyek működéséről

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Be kell jelentenie az üzemeltetőnek a nem üzleti célú, szabadidős célú szálláshelyek működését. Erről a hatóság nyilvántartást vezet.
Ügyleírás:
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás a jogszabály alkalmazásában:
- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített – illetve ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,
- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített, - illetve ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység és a szálláshely szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és a 2. § (2) bekezdésének e) pontja alá nem tartozó egyházi intézményi szállás.
A jegyző a szolgáltatót – kérelmére - hatósági nyilvántartásba veszi.

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.
 

A jegyző a kérelem benyújtását követő hatvan napon belül ellenőrzi, hogy a szolgáltató megfelel-e az önminősítésben és a jogszabályokban foglaltaknak.
 

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti az
- ÁNTSZ-t
- tűzoltó-parancsnokságot
- építésügyi hatóságot
- külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget

Szükséges dokumentumok:

a szolgáltató tevékenység végzésére jogosító okirat (cégkivonat, vállalkozói igazolvány)
a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot (bérleti szerződés, használati megállapodás)
önminősítés (a szálláshely kialakítására, felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján)
A hatóság a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekről nyilvánosan elérhető nyilvántartást vezet.

Jogszabály:
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenységről szóló 173/2003. (X.28.) számú kormányrendelet

Polgármesteri Hivatal