Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
A szálláshely üzemeltetését és az abban bekövetkezett változásokat a kereskedő köteles bejelenteni a hatóságnál. Amennyiben a nyitvatartási idő módosul, akkor az újítást megelőző öt napban kell hivatalosan értesíteni a hatóságot erről a tényről.
Ügyleírás:
Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület
Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenési is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása

 
Szükséges dokumentumok:
nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
APEH-bejelentés a tevékenységről
aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás
helyszínrajz

Az üzemeltetési engedély módosítása:
A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni. Ide tartozik:
cégnév
székhely
cégjegyzékszám
egyéni vállalkozó nyilvántartási szám
adószám
statisztikai számjel
szálláshely elnevezésének változása
Amennyiben a szálláshely nyitvatartási idejében következik be változás, azt a módosítást megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a szálláshely üzemeltetője a hatóságnak.

A kereskedelmi tevékenység megszüntetését az üzemeltető köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, az üzemeltetési engedély egyidejű visszaadásával.

Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke 2.200,- Ft, mely illetékbélyeggel fizethető meg.
Jogszabályok:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet.