Hagyatéki tájékoztató

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a Polgármesteri Hivatal feladata, hogy az elhunyt után maradt ingó- és ingatlan vagyon ügyében a hagyatéki eljárást előkészítsük.
A hagyatéki eljárás előkészítéséhez szükséges iratokat:

Ingatlan esetén településnév, helyrajzi szám
Halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)
Gépjármű forgalmi engedély
Fenntartásos takarékbetétkönyv, gk. nyereménybetétkönyv, takaréklevél
Átutalási betétszámla esetén az utolsó havi számlaegyenlege
Devizaszámla, letéti jegy, kincstárjegy, kötvény, kárpótlási határozat
Fel nem vett nyugdíj esetén az elhunyt nyugdíjszelvényét
CSÉB biztosítás esetén a tagsági könyvet
Fel nem vett járandóság (munkabér, táppénz stb) esetén munkahelyi igazolás a fel nem vett összegről
Licitre vett földek jegyzéke (térképes) fénymásolatban
Szerzői jogdíj
Adó visszatérítési igazolás
Temetési számlák (fénymásoltban)
Az elhunyt örököseként számba jöhető legközelebbi vér szerinti (gyermek, unoka, szülő, testvér, unkatestvér, elhunyt testvér gyermeke) végrendeleti személyek adatait ( személyi szám, anyja neve, lakcíme) is szükséges.

Végrendelet illetve öröklési, tartási életjáradéki szerződés esetén fénymásolatot kell csatolni.

Ha az elhunyt az utolsó tárgyhavi nyugdíját nem kapta meg, a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, nagyszülő, szülő és testvér a Nyugdíjfolyósító igazgatóságtól közvetlenül igényelheti, egyéb esetben csak jogerős közjegyzői végzés alapján fizetik ki.

Amennyiben az elhunytnak nincs vér szerinti hozzátartozója, vagy kiskorú gyermeke maradt, akinek nincs törvényes képviselője, vagy a hozzátartozó külföldön, illetve ismeretlen helyen tartózkodik, azért kérjük, hogy haladéktalanul jelentse be.

Tájékoztatjuk, hogy ez csak előkészítő eljárás, ezért elég, ha egy hozzátartozó jelenik meg. Mi csak a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót hívjuk be.

Miután a hagyatéki leltár és mellékletei elkészültek, hagyatéki eljárásra az illetékes közjegyzőköz megküldjük a leltárt.

Ügyintéző: Dr. Varga Imre (26/547-503)

 Polgármesteri Hivatal