2011. november 27-i időközi választás eredménye

2011. november 27 - Kategória: Időközi választás 2011
Pilisszentkereszt Község helyi Választási Bizottságának 2011. november 27-én, a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésének eredményt megállapító jegyzőkönyvéből

1. Napirendi pont:     A 2011. november 27-i időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményének megállapítása, a választás törvényes lebonyolítása

 Pilisszentkereszt Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló – többször módosított – 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A.§ (2) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:


Pilisszentkereszt Község Helyi Választási Bizottsága

29/2011.(XI.27.) HVB. sz. Határozata


 Tárgy: 2011. november 27-i önkormányzati képviselők polgármester választás eredményének megállapítása

 Határozat

Pilisszentkereszt Község Helyi Választási Bizottsága a 2011. november 27-én megtartott időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményét - az eredményt megállapító jegyzőkönyvek alapján - az alábbiak szerint állapítja meg.

 Polgármester: Lendvai József János független jelölt
 
A Képviselőtestület tagjai:

Fazekas László                      FÜGGETLEN
Galó László                           FÜGGETLEN
Dr. Horváth Sándor               FÜGGETLEN
Jánszki István Miklós             FÜGGETLEN
Mikusik Gábor                      FÜGGETLEN
Rusznyák János Gábor          FÜGGETLEN

A helyi választási bizottság határozata ellen a közléstől számított 2 napon belül, de legkésőbb 2011. november 29-én 16 óráig, a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (Pest Megyei Területi Választási Bizottság, 1052 Budapest, Városház u. 7.) címzett, de a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve) 80.§. (4-5) bekezdésében foglaltakat.


 
Indokolás A Ve. 113. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve alapján összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választás eredményét.

 Pilisszentkereszt község Helyi Választási Bizottsága a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesített eredménymegállapító jegyzőkönyvben foglaltak szerint a 2011. november 27-i időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményét Pilisszentkereszt községben a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

 A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12-13 §-án, a Ve. 73. § (3) bekezdésében, a 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában, a 113. § (1), (2) bekezdéseiben foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 73. § (2), (4) bekezdésén, 79. § (1) és (2) bekezdésén, a 80. § (l)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

 

Pilisszentkereszt, 2011. november 27.
 

Mustosné Bolyky Zsuzsanna
HVB elnök

Kapcsolódó anyagok:

2011. november 27-i időközi választás eredmény jegyzőkönyv pm.pdf
2011. november 27-i időközi választás eredmény jegyzőkönyv képviselő.pdf