KMOP-5.2.1/A-09-2009-0040 Faluközpont fejlesztés, közösségi tér kialakítása

2010. július 01 - Kategória: Pályázatok
2010. június 14.-én aláírtuk a támogatói szerződést, mellyel 62.972.497 Ft támogatást biztosít az NFÜ a projekt megvalósítására. A 15.997.339 Ft önrészünket a CIB Banktól felvett hitellel biztosítjuk. A projekttel kapcsolatos közbeszerzés folyamatban van, előre láthatóan augusztus közepén kezdődhetnek el a munkák szeptember végi befejezéssel. Az egészségház előtti területen kialakított új park a képviselő-testület döntése értelmében Szent Erzsébet nevét fogja majd viselni.

Kedvezményezett neve

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

 

2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.

Tel: +36 26 547-501

Fax: +36 26 347-599

E-mail: mlynky@t-online.hu

Elnyert támogatás összege

62.972.497,- Ft

Projekt időtartama

Kivitelezés időtartama

2010.07.28. - 2010.10.31

2010.07.28. – 2010.09.30.

Közreműködő szervezet

Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.

Tel.: (1) 471-8955

E-mail:

Tervező (közösségi tér):

TANDEM Mérnökiroda Kft.

1033 Budapest, Polgár u. 12.

Kivitelező:

1. Közösségi tér kialakítása, parképítés, járdafelújítás

2. Közösségi játszótér építése

3. Térfigyelő rendszer kiépítés

 

Pannon Park Forest Kft.

1221 Budapest Anna u. 9.-11.

u.a.

Multi-Alarm Zrt.

1106 Budapest Fátyolka u. 8.

 

A tervek szerinti közösségi tér és park, kulturális rendezvényekre alkalmas, esztétikai élményt nyújtó, kulturális és turisztikai funkcióval bíró faluközpont kialakítása a Pomázi út-Dobogókői út-Fő út csomópontban. A falu minden korosztálya számára alkalmas, esztétikus találkozóhely létrehozása, mely pihenőhelyül és alkalmi szabadtéri rendezvények színteréül szolgál. A közösségi tér beton térkő burkolatot kap. A park kialakításához a jelenleg a területet keresztülszelő nyílt, mély kövezett árok zárttá tétele. Parkosítás, világítás fejlesztéssel, rendezvény pavilon, köztéri kút, Szent Erzsébet szobor, web-kioszk, kerékpár támaszok és padok kihelyezésével.

Közösségi játszótér kialakítása a Polgármesteri Hivatal mögötti területen.

A Fő út páros oldalán végigfutó járda felújítása.

Térfigyelő rendszer kialakítása falunkban.

A projekt teljes elszámolható költsége 78.969.836 forint, melyhez az Európai Unió és a Magyar Állam 80%-os támogatást nyújt. A költségek az építés és eszközbeszerzések közvetlen költségei mellett tartalmazzák az egyéb szükséges tevékenységek költségét is, úgymint a tervek elkészítését, közbeszerzési eljárás lebonyolítását, a tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, a műszaki ellenőrzést és a kötelező könyvvizsgálatot.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kapcsolódó anyagok:

Csomópont koncepció terv.pdf
Csomópont B típusú tábla.jpg
Sajtóközlemény - Csomópont.pdf
Faluközpont fejlesztése pályázati összefoglaló.pdf