Meghívó a 2017. szeptember 26-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

2017. szeptember 25 - Kategória: Hírek

sárga címer

Pénzügyi Bizottsági ülés

                                          MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
2017. szeptember  26-án (kedden) 17.30 órakor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

 
Napirendek
 
1. Beszámoló a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
2. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása 
Előterjesztő: polgármester
 
3. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester 
 
4. 2017. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
 
5. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző
 
 
 
Pilisszentkereszt, 2017. szeptember 25.
 
 
 
Galó László sk
elnök